Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ROZHOVOR

Odpovědi na dotazy Kolínského Presu

MUDr. Milan Cabrnoch, 27. března 2000

rozhovor

1) Kdyby se Vás jaro zeptalo, co jste dělal v zimě, co byste odpověděl? Pocítil jste na sobě vůbec příchod jara? Jak?

Pocházím ze selských rodů, a to z otcovy i matčiny strany. Bez přehánění mohu říci, že jsme s bratrem první generace, která neumí pracovat na poli s koňmi a která je od začátku zaměstnána mimo zemědělství. Proto mám silně vyvinutý pocit, že bych se v zimě měl připravovat na jarní práce. Ve skutečnosti se však zabývám úplně jinou prací, a tak se na jaro těším především jako na sluníčko, teplo a barvy. Osobně jsem každoročně uchvácen žlutými poli kvetoucí řepky. S jarem a sluníčkem se mi pravidelně zlepšuje nálada. Už to začalo!

2) Pokud byste byli na místě vedoucího OMBH či radním, vydali byste občanovi v rámci nového zákona o svobodném přístupu k informacím zápisy z jednání komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory a vnitřní sdělení týkající se výměny bytů v majetku města, kdyby k jejich vydání měl vážný důvod?

Zaprvé za radnici nese zodpovědnost starosta, případně rada (ne tedy vedoucí odboru, výkonný úředník). Nikdo nemá právo posuzovat, zda má či nemá občan k získání informací vážný nebo nevážný důvod. Starosta a rada by měli dbát přísně na to, aby všechna rozhodování byla poctivá a průhledná. Všechna jednání komisí by měla být veřejná, stejně jako všechna rozhodnutí i všechna kriteria, která se při rozhodování používají. Výjimkou je, pokud se jednání či rozhodování týkají osobních informací o konkrétních lidech. V takovém případě je zveřejnění možné pouze se souhlasem dotčených osob.

3) Považujete dosavadní změny, a ty, které mají nastat v české vládě, za dostatečné, nedostatečné nebo dokonce za zbytečné? S odchodem kterého z ministrů souhlasíte či nesouhlasíte? Kdo by měl odejít a kdo měl zůstat? Myslíte si, že odešli, a odejdou, ministři proto, že byli špatní, nebo jako „daň“ opoziční smlouvě?

Dosavadní změny ve vládě považuji za nedostatečné. Za zvláště nedůstojné a trapné považuji tanečky, které kolem změn ve vládě předvádí ministerský předseda a celá sociální demokracie. Souhlasím s odchodem kteréhokoli ministra této vlády sebevrahů. Nejlépe by tato vláda udělala, kdyby odešla celá. Ministři odchází proto, že vládnou špatně. Špatně vládně celá vláda, ale rychlost výměny je podmíněna rychlostí, s jakou se předsedovi vlády daří nacházet náhradníky.

Opoziční smlouva nemá žádný vliv na konkrétní odchody. Opoziční smlouva a zvláště toleranční patent vznikly proto, že ani Unie svobody, ani lidová strana nebyly opakovaně ochotny se na vládě podílet. Vzhledem k výsledkům voleb tedy toleranční patent definuje podmínky, za kterých je ODS ochotna tuto špatnou vládu do konce tohoto volebního období tolerovat. Nepopírám, že velmi silně žádáme zlepšování kvality celé vlády. Ministři odchází pouze z rozhodnutí svého nebo z rozhodnutí předsedy vlády.

4) Myslíte si, že ženy jsou v politice diskriminovány? Byl byste pro zavedení kvót, které by zaručovaly něžnějšímu pohlaví určitá procenta pro účast ve vládě či v obou komorách parlamentu? Myslíte si, že menší účastí žen česká politika trpí?

Nevím, zda je slovo diskriminace správné. Rozhodně je žen v české politice málo a rozhodně mi chybí. Jsem dětský lékař a jsem zvyklý s ženami a mezi ženami pracovat. Vím, že ženské vidění světa umí mnohdy nalézt lepší řešení problémů, než pohled muže. Osobně dávám přednost jednání ve skupině mužů a žen, než ve skupině pouze mužské.

V české politice ve vysokých funkcích rozhodně působí málo žen. Současně však tam působí více žen, než by odpovídalo počtu žen, které se o tyto funkce uchází. Ve srovnání s muži mají ženy větší šanci uplatnit se. Problém je v tom, že ženy o politiku a aktivní politickou práci především nemají příliš zájem. Až se v nich ten zájem probudí, budeme mít my, muži, možná smůlu. Ony budou lepší!

S žádnými kvótami rozhodně nesouhlasím. Je to stejný nesmysl jako pravoúhlé chodníčky na sídlištích – předpis pro předpis.

5) Někteří čtenáři žehrají na množství reklam v našem týdeníku, aniž možná ví, že právě ony noviny živí. Pokud by je čtenáři chtěli mít čisté bez reklam, museli by ale za jedno číslo zaplatit cca 20 korun. Teď vlastní otázka: byl byste Vy osobně ochoten za Kolínský Přes každý týden dát 20 Kč, kdybyste měl jistotu, že bude vycházet v rozsahu 12 stránek plných redakčních článků bez obvyklého (tedy kritizovaného) množství plošné inzerce? vadí Vám vlastně množství reklamy v našich novinách?

Reklamy v novinách mi nevadí, jsou jejich přirozenou součástí. Za obsah novin je však zodpovědná redakce, a tak se milí redaktoři nesnažte z nás v anketě udělat obhájce svých rozhodnutí.

Okresní noviny jsou pro mne důležitým zdrojem informací a někdy i cestou k šíření mých názorů. Jako takové jsou pro mne nepostradatelné, a tak bych je kupoval i za dvacku. Podobně kupuji i Kolínské noviny a řadu dalších. Možná ale nejsem typický občan. Inu, zkuste to jednou, pane Černý!

6) Který ze svých každodenních rituálů, počínaje ranním poslechem rádia a konče čištěním zubů před spaním, považujete za nejmilejší? Proč?

Mám to štěstí, že mám velmi pestré a rozdílné dny. Již od dorosteneckého věku miluji probouzení se bez budíku, chvíle, kdy vím, že nemusím, ale chci. Za léta práce v nemocnici jsem si zamiloval ranní vizitu na novorozeneckém oddělení, kdy vcházím do pokoje mezi maminky a miminka, ptám se, co je nového, a obře vím, že samá radost. V posledních letech jsem si zvykl mít rád chvilku večer nad diářem, kdy si dávám dohromady uplynulý a plánuji příští den. Svou nádheru má i uléhání do postele s pocitem bezpečí – zase ten den končí na tom správném místě. Přiznám se však, že ač člověk velmi konzervativní mám rád právě ty chvíle, které z každodenních rituálů vybočují. Jsem šťastný, že jich v mém životě není málo.


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003