Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ROZHOVOR

Odpovědi do ankety MF DNES

MUDr. Milan Cabrnoch, 23. února 2000

rozhovor

1. Kdo a kdy by se podle Vás měl postarat o haldu dvaceti tisíc lednic u Kácova, které tam leží bez zájmu již více než tři roky?

Podle mých informací vyhlásil Státní fond životního prostředí výběrové řízení na likvidaci lednic. Toto výběrové řízení bylo vyhlášeno ještě před účinností zákona o veřejných obchodních soutěžích. Toto výběrové řízení vyhrála soukromá společnost, která dále obdržela dotace ve výši bezmála 150 milionů korun. Tato společnost však nikdy likvidaci lednic nezahájila.

V současné době je nezbytné, aby zadavatel výběrového řízení získal zpět dotaci a znovu rozhodl o tom, kdo likvidaci tohoto nebezpečného odpadu provede. Zodpovědnost za další osud odpadu nese podle mého názoru ten, kdo lednice měl likvidovat a čerpal na to dotaci, případně ten, kdo likvidátora zvolil a dotace mu poskytl.

2. Jak by podle Vás měl vypadat systém recyklace obalů a co je pro to ještě potřeba vykonat?

Řešení problematiky obalů není snadné. Nejsem v tomto oboru odborníkem, proto ode mne nečekejte ucelenou koncepci. Především by výrobci měli usilovat o co nejméně obalů. Dále by obaly měly být vyráběny z recyklovaných a především snadno recyklovatelných nebo zničitelných materiálů.

Svůj nemalý význam má třídění odpadů a jejich další zpracování. Zřejmě se budeme více vracet k vratným obalům. Osobně například nakupuji stolní vodu ve dvacetilitrových vratných soudcích, stejně jako vítám papírové sáčky mnohem více než sáčky igelitové. Jsou to drobnosti, ale i z nich se skládá celek. Pokud bych měl říci, co je třeba udělat, odpověděl bych zlepšit informovanost občanů a zvýšit odpovědnost sama sebe.

3. V čem si myslíte, že jste byl dosud prospěšný regionu, za který jste kandidoval?

Podle mého názoru není otázka správná. Poslanec není do Poslanecké sněmovny Parlamentu volen proto, aby tam loboval a prosazoval zájmy svého volebního obvodu. Samozřejmě chápu, že nám je taková role mnohdy přisuzována a vím, že někteří kolegové takovou roli skutečně i hrají. Já mám ale jinou představu. Byl jsem zvolen poslancem ve Středních Čechách, ale hájím zájmy celé země a všech jejích občanů.

Ano, s obyvateli a voliči ve středních Čechách se setkávám více než s občany jiných krajů. Tedy logicky více poslouchám a respektuji jejich názory. Pokud je hlavním cílem některého poslance získat dotace pro své město, okres či kraj, nemá podle mne ve sněmovně co dělat.

4. Co považujete za hlavní problém Středních Čech a jak by se dal podle Vás vyřešit?

Pokud jde o Středočeský kraj, vidím jako jeden z hlavních problémů jeho velikost a rozložení. Praha jako jiný kraj uprostřed kraje našeho stahuje na sebe řadu pozitiv, mimo jiné je paradoxně a podle mne špatně i sídlem našich krajských orgánů a úřadů.

Řešením je podle mne rozdělení středočeského kraje na dva či tři celky (vždyť například s námi sousedící kraj Pardubický má 4 okresy, my jich máme 12! Dále bude jistě trvale probíhat soutěž středních Čech s Prahou. Jde o to, kde budou lidé žít a kde budou odváděny daně.

5. Měly by zdravotní pojišťovny a Okresní správy sociálního zabezpečení zveřejnit své dlužníky? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano, zveřejňování dlužníků by mělo probíhat. Správná otázka je, za jakých podmínek. Musí o být za takových podmínek, kdy je omezeno riziko neoprávněného poškození údajného dlužníka nebo dlužníka ne z vlastní viny. Jsem přesvědčen, že se podnikatelé při vzájemných obchodech budou stále více zajímat o to, zda zvolený partner je či není „solidní“. Placení sociálního a zdravotního pojištění je bezpochyby jedním z ukazatelů popisujících ten který podnik.

Jako poslanci ODS připravujeme jistý návrh, který by umožňoval zdravotním pojišťovnám včasnější zveřejňování dlužníků.

6. Která z parlamentních kolegyň by s i zasloužila při letošních Velikonocích vypráskat a proč?

Obecně jsem toho názoru, že na Velikonoce je třeba vypráskat všechny ženy a dívky. Ani v Parlamentu bych tedy nerozlišoval. Samozřejmě, že zvlášť důrazně bude třeba vypráskat členky stínové vlády žen.

Sám nejsem moc dobrý „vypráskávač“. Většinou vyplácím jen symbolicky.

7. Malé obce stále častěji zakládají sdružení s hlavní vidinou přísunu peněz z evropských fondů. Naplní se jejich očekávání, nebo je naivní?

Sdružování obcí za účelem realizace společného záměru pokládám za logické a správné. Společného cíle lze jistě lépe dosáhnout spoluprací než každý sám za sebe. Jsou projekty, jako například plynofikace, které ke spojení přímo vybízí.

Jiný je problém získání prostředků z nějakých, například evropských fondů. Principiálně by neměly být rozdíly mezi podporou projektu jedné obce a projektu sdružení obcí. Administrativa spojená s evropskými fondy je ohromná, podle mne se svou žádostí uspěje ten, kdo administrativně správně předloží životaschopný projekt. V některých případech je právě projektu sdružení obcí životaschopnější než projekty jednotlivých obcí.

8. Postrádal byste desetihaléře, kdyby je banka zrušila?

Desetihaléře bych nepostrádal. Fakt je, že asi nejsem ten, koho se máte na takovou otázku ptát. Sám totiž velmi málo nakupuji drobnosti denní potřeby, upřednostňuji velké nákupy jednou za týden nebo i déle. Mám v životě to štěstí, že se o mne vždy někdo stará a drobnosti nakupuje za mne.

Co postrádám, je podstatné rozšíření platebních karet, lépe řečeno rozšíření obchodů, které platební karty přijímají. Rád bych platil kartou skoro všude, jak je to ve světě obvyklé, a zaráží mne, když ani velké supermarkety, například v Kolíně kde bydlím, karty nepřijímají.

9. Podpořil byste názor, aby úspěšně složená maturitní zkouška opravňovala k přijetí na vysokou školu bez dalšího testování uchazeče?

Maturitní zkouška může opravňovat k přijetí k dalšímu studiu pouze tehdy, až bude srovnatelně obtížná na všech školách. Dnes tomu tak podle mého názoru není a samé jedničky u maturity se dají na jedné škole získat mnohem snadněji než na škole jiné.

Dovedu si představit, že bez přijímacích zkoušek přijmou své studenty ty fakulty, které mohou vzhledem ke kapacitě a počtu přihlášených přijmout všechny zájemce o studium. Stejně tak chápu, pokud jsou součástí přijímání na některé vysoké školy talentové zkoušky, nemusí být další testování nezbytné. Na ostatních vysokých školách je doposud další testování, které vybere ze zájemců přijaté studenty, bohužel nezbytné.

10. Trápí Vás, že každým rokem zanikne několik českých pivovarů, nebo je Vám to jedno?

Trápí, ale ne moc. Pivo patří k české kuchyni i české kultuře. Mnoho našinců i cizinců miluje rozmanitost českých piv, každé pivo patří k některému městu či regionu. Pokud chceme značku piva zachovat, musíme je kupovat, a to i za vyšší cenu než pivo z velkopivovarů. Já sám dávám přednost minerálce či vínu. Musím se usmívat, když chlapci v hospodě popíjejí dánské či irské pivo a nadávají na to, jak mizí české značky z trhu. Mimochodem, jaké pivo pijete Vy?


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003