Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ROZHOVOR

Odpovědi na dotazy Kolínského Presu

MUDr. Milan Cabrnoch, 15. února 2000

rozhovor

1) Je dle Vašeho názoru nutná rekonstrukce Karlova náměstí? Jak by měl ústřední plac v Kolíně vypadat? Co se Vám na něm nelíbí a co Vám na něm chybí?

Rekonstrukce Karlova náměstí v Kolíně není podle mne nezbytná nebo nutná, ale může výrazně pozdvihnout úroveň centra města. Právě proto, že je rekonstrukce přínosná a nikoli nezbytná, podporuji její zařazení mezi ty investiční akce, na které by město mohlo využít finanční prostředky mimo rozpočet, tedy peníze, získané mimořádně prodejem práv k akciím energetických společností.

Od roku 1989 sám na hlavním kolínském náměstí bydlím, a tak sleduji jeho podobu a problémy. Na náměstí mi vadí především to, že na něm a v jeho okolí bydlí velmi málo obyvatel města. Na náměstí je několik obchodů a jinak pouze úřady a banky. Po 17 hodině je náměstí vylidněno a nežije, a to je škoda. V horkých letních měsících se náměstí bez jediného kousku zeleně mění v rozpálenou pec. Jako třetí problém bych uvedl špatně vyřešenou problematiku parkování na náměstí a v jeho okolí. Ať se nám to líbí nebo ne, v dnešní době se pohybujeme v automobilech, a tak je potřeba správní a obchodní centrum města pro automobily zpřístupnit.

Chybí mi tedy více restaurací, letní zahrádky před cukrárnami a kavárnami, více bytů a obchodů s delší otevírací dobou. Chybí mi zeleň a stín, místo ke klidnému spočinutí na chvíli mezi pracovními záležitostmi, možná i více vody, kašny či fontánky, včetně pitných. Chybí mi racionální vyřešení vjezdu a parkování v centru města. Otázka rekonstrukce náměstí bude jistě jedou z prvních otázek řešených ve spolupráci Nezávislých a ODS v kolínském zastupitelstvu.

2) Mělo by město Kolín odkoupit vodárnu? Pokud ano, proč, za jakou cenu a jak by s ní mělo naložit?

Vodárna je významnou technickou památkou a známou dominantou města. V současné situaci, kdy ji soukromý majitel nedokáže nijak využívat, pokládám myšlenku odkoupit tuto stavbu do majetku města za dobrou. Vodárnu by město mělo koupit za co nejmenší cenu, i vzhledem k tomu, že její komerční využití je nejasné.

S vodárnou bychom mohli nakládat jako s technickou památkou, tedy udržovat ji v dobrém stavu a umožnit zájemcům seznámit se s ní. Měli bychom s ní naložit jako s dominantou města, tedy ji například v noci osvětlit a využívat ji i k propagaci města. Mohli bychom vodárnu vzhledem k její poloze na okraji města využít i jako přirozený cíl procházek obyvatel města a nabídnout komerčnímu provozovateli pro zřízení například malého občerstvení či místa příjemného posezení. Jistě mnoho z občanů Kolína napadnou lepší možnosti využití vodárny, klidně se na mne s nimi mohou obrátit.

Problematika odkoupení a využití vodárny bude jistě jedním z bodů, o kterých bude společně jednat klub zastupitelů Nezávislých s klubem zastupitelů za ODS.

3) Myslíte si, že by ve zpravodaji města Kolína měla starostka nebo její zástupce reagovat na ožehavé záležitosti týkající se věcí města nebo radnice? Proč se podle Vás jejich hlas v měsíčníku neobjevuje? Zajímaly by veřejnost jejich názory na dění ve městě?

Představitelé města se samozřejmě musí ne měsíčně, ale denně vyjadřovat ke všem, a ne pouze ožehavým záležitostem města. Zvolením do předních funkcí nedostalo vedení města obecní majetek na čtyři roky darem, ale starostka, její zástupce a všichni radní mají povinnost spravovat jej spolu se všemi občany města. Moc mne mrzí, že občané města prakticky neví, co se na radnici děje. Nevzpomínám si, kdy naposledy který z radních zveřejnil své názory či sdělil veřejnosti, jaké má plány a cíle. Dokonce bych si troufl tvrdit, že občané města vůbec neví, kdo radními jsou.

Zajímavá otázka je, proč se představitelé města téměř nevyjadřují. Možná je to proto, že nebyli zvoleni za politickou stranu a tedy necítí potřebu někomu se ze své práce zodpovídat nebo neví přesně komu. Možná je to proto, že si jsou díky spolupráci s komunisty jisti svými posty. Možná je to proto, že je na radnici pouze jeden zástupce starostky. Například v Kutné Hoře jsou dva, v Praze 1, která má méně obyvatel než Kolín, je dokonce pět zástupců starosty. Jeden zástupce starosty a žádný uvolněný radní je neobvyklá situace, která vede k rozhodování nevolených úředníků a volená samospráva se mění v „nezávislý“ úřad.

4) Nezaměstnanost na Kolínsku stoupá a nyní je oficiálně bez práce jedenáct lidí ze sta. Co byste poradili takto postiženým, aby nepropadli malomyslnosti? Znáte nějaký slušný recept, jak najít novou práci nebo začít podnikat?

Nezaměstnanost je velký problém a je třeba jej řešit. Řešení není vyčkávání u zaměstnavatelů, kteří nevyrábí a neplatí, řešení není subvencování neperspektivních státních podniků. Řešením není ani spoléhání na sociální dávky a jinou státní pomoc a volání po jejich zvýšení.

Je třeba, aby byly neproduktivní a neperspektivní podniky zlikvidovány a na jejich místě aby vznikly třeba menší, ale životaschopné podniky. Osobně v našich podmínkách velmi věřím v odpovědnost jednoho konkrétního majitele. Je nutné rozloučit se s chozením do práce a přijmout nutnost skutečně kvalitně a naplno pracovat. Každý musí být nutně manažerem vlastního života, musí se trvale soustředit na to, aby mohl sám sebe nabídnout jako pracovníka, kterého zaměstnavatelé potřebují a uvítají. Je třeba přemýšlet o nezbytnosti změny vlastní kvalifikace, o hledání práce mimo svůj původní obor i mimo místo bydliště.

Receptem je vlastní odpovědnost. Každému bych poradil, aby nespoléhal na to, že kdosi přijde a jaksi mi pomůže. Je třeba hledat, zajímat se, zlepšovat sám sebe, nabízet poctivost, kvalitu a spolehlivost. Doba je příznivá pro úspěch, ale nebude to zadarmo.

5) Co jste vyčetli z tváří lidí, které v posledních měsících potkáváte?

Vzhledem ke své současné práci potkávám bohužel často pouze lidi, kterým z tváře čtu přepracovanost, únavu a „nestíhání“. V posledních se dívám na tváře lidí a hledám v nich reakci na toleranční patent uzavřený mezi vládnoucí ČSSD a opoziční ODS. Docela rád vidím ve většině tváří spokojenost. Příznačné je, že právě v těch tvářích, ze kterých nedávno nejvíce vyzařoval nesouhlas s tím, že se přední politici nedokáží domluvit, vidím dnes největší nesouhlas s tím, že se politici domluvili. Inu, lidem se nezavděčíš, a zvláště těm, kteří to nechtějí…

Rád vidím ve tvářích lidí radost, lásku, chuť do života. Vždy mne moc potěší, když potkám na ulici neznámou dívku či pána, kterým z očí kouká chuť žít a vůle vítězit. Vím, že právě oni vyhrají nad virtuálně šířenou skepsí a blbou náladou.

6) Mají mít lidé obavy z deregulace nájemného? Kolik procent z čistého příjmu rodiny či jednotlivce by mělo nájemné činit? Zdá se Vám výše Vašeho nájemného (pokud jej platíte) nízká, přiměřená nebo vysoká?

Lidé rozhodně nemají mít obavy, ale mají mít radost z deregulace nájemného. Obavy mohou mít ti, kdo drží více bytů pro své děti či vnoučata, nebo ti, kteří bydlí v bytě, který neodpovídá velikost jejich rodiny či příjmů. Deregulace nájemného podle mne nepovede k velkému zvyšování nájemného, zvláště ne v obcích a menších městech. Povede však bezpochyby k uvolnění a rozproudění trhu s byty. Bude snadnější nalézt byt pro mladou rodinu, bude snadnější změnit byt v souvislosti se změnou zaměstnání. Jistě nebude dál možné, aby sedmdesátiletá důchodkyně sama obývala čtyřpokojový exkluzivní byt na Národní třídě v Praze a plakala, že na činži se svým důchodem nestačí.

Jedno z prvních společných jednání Nezávislých a ODS zastupitelů bude věnováno bytové problematice. Věřím, že najdeme vhodný model pro rozhýbání trhu s byty v Kolíně.

Já sám i moje rodina, podobně jako rodina mých rodičů i mého bratra bydlíme v nájemních bytech. V roce 1989 jsem získal byt v centru města, jak jsem si vždy přál. Po restituci domu a dalších událostech platím nyní nájemné, které je myslím přiměřené. Poněkud méně jsem spokojen se službami, které majitel domu účtuje spolu s nájemným. Předpokládám, že se mé nájemné vzhledem k pěkné poloze bytu po deregulaci zvýší, a jistě budu přemýšlet o tom, zda by pro mne nebylo výhodnější investovat do vlastního bydlení.


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003