Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
Z DENÍKU POSLANCE

Slavnost ve VFN – otevření 2. chirurgické kliniky

MUDr. Milan Cabrnoch, 20. ledna 2004

Na pozvání děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pana profesora Svačiny jsem se dnes dopoledne krátce zúčastnil slavnostního otevření nově rekonstruované budovy 2. chirurgické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Budova, která byla během několika posledních let s vynaložením mimořádného lidského úsilí a nemalých finančních prostředků, se zařadila mezi pracoviště vybavená na moderní úrovni. ve spojení s vynikajícím personálem tak vzniká další centrum, připravené poskytovat zdravotní péči ve vysoké kvalitě. Je nepochybné, že centralizace nejen technických prostředků, ale především lidských sil je správným trendem.

Mimořádně mne potěšilo, že jsem mezi hosty na slavnosti zahlédl řadu tváří kolegů z mimopražských pracovišť, mimo jiné i z Kolína. Upevňují se vazby mezi pracovišti i mezi jednotlivý mi lékaři a celými týmy. To je cesta, která vede kupředu, a kterou mimo jiné prosazuji také jako místopředseda zdravotní komise rady Středočeského kraje. Oboustranná spolupráce mezi nemocnicemi v kraji a superspecializovanými pracovišti je cestou k zajištění velmi vysoké kvality a dostupnosti péče pro obyvatele Středočeského kraje. Do tohoto rámce patří i konstruktivní kritika, které je cestou ke zlepšení.

Přeji všem pracovníkům, aby se jim na novém pracovišti dobře pracovalo, a všem pacientům pevné zdraví a brzké uzdravení.


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003