Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
KOLÍN

První stipendia předána

MUDr. Milan Cabrnoch, 19. června 2003

informace

V Kolíně se uskutečnilo slavnostní vyhlášení nejlepších žáků jednotlivých základních a středních škol. Celou akci uspořádal Stipendijní nadační fond. Tato nadace, kterou z rozhodnutí zastupitelů založilo město, vyhlásila stipendia pro nejlepší žáky prvních a druhých stupňů základních škol a pro střední školy.

Stipendijní nadační fond řídí správní rada a dozorčí rada ve složení:

Správní rada: Mgr. Stanislav Plešinger, Mgr. Hana Holcmanová, Mgr. Jana Blažková Ing. Františka Marková, Jiřina Francová, Mgr. Jitka Křičková, Mgr. Lubomír Paseka, MUDr. Milan Cabrnoch, JUDr. Karel Molár, Jiří Truska, Mgr. Josef Šourek, Ing. Krel Sova

Dozorčí rada: Ing. Jan Hora, Mgr. Jiří Krumich, Ing. Věra Hovorková

Vyhlášení stipendií je prvním krokem činnosti nadačního fondu. Záměrem fondu je podporovat vzdělanost ve městě Kolíně, podporovat ty, kdo jsou skutečně nejlepší.


Přehled žáků a studentů, kterým bylo stipendium uděleno:
Matouši Procházkovi - nejlepšímu žáku 1. stupně 3. ZŠ Kolín
Petru Křemenovi - nejlepšímu žáku 2. stupně 3. ZŠ Kolín
Milanu Kubelkovi - nejlepšímu studentu Střední průmyslové školy Kolín
Lence Rokosové - nejlepší žákyni 2. stupně 2. ZŠ Kolín
Tadeáši Tumpachovi - nejlepšímu žáku 1. stupně 2. ZŠ Kolín
Michaele Kubátové - nejlepší žákyni 1. stupně 5. ZŠ Kolín
Zbyňku Černovskému - nejlepšímu žáku 2. stupně 5. ZŠ Kolín
Evě Myšákové - nejlepší studentce nižších tříd Gymnázia Kolín
Haně Hejdukové - nejlepší žákyni 1. stupně 6. ZŠ Kolín
Karolíně Pánkové - nejlepší žákyni 2. stupně 6. ZŠ Kolín
Gabriele Fetterové - nejlepší žákyni ZŠ Sendražice
Simoně Prylové - nejlepší žákyni 2. stupně 1. ZŠ Kolín
Michaele Zubíkové - nejlepší žákyni 2. stupně 7. ZŠ Kolín
Kateřině Polákové - nejlepší žákyni 1. stupně 7. ZŠ Kolín
Janě Vašákové - nejlepší studentce Integrované střední školy Kolín
Markétě Prágrové - nejlepší studentce SOŠ a SOU spojů a elektrotechniky Kolín
Petře Ménové - nejlepší studentce vyšších tříd Gymnázia Kolín
Martinu Svobodovi - nejlepšímu studentu Střední odborné školy stavební Kolín
Olze Soósové - nejlepší studentce Dívčí katolické školy Kolín
Ladislavě Trbolové - nejlepší studentce Střední zdravotnické školy Kolín


 

Související:

 
 

Stránky Stipendijního nadačního fondu

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003