Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
Z DENÍKU POSLANCE

Středočeský kraj jednal se soukromými lékaři

Milan Cabrnoch, 9. ledna 2003

Informace

Dne 9. ledna 2003 se v Mělníce uskutečnilo pracovní setkání představitelů Středočeského kraje se zástupci organizací, sdružujících soukromé lékaře a další poskytovatele zdravotní péče.
Cílem pracovního jednání bylo vyjasnění názorů na současný vývoj zdravotnictví a nalezení společných postupů při řešení jeho rozvoje ve Středočeském kraji.

Jednání se zúčastnil hejtman Středočeského kraje a místopředseda ODS Petr Bendl, jeho zástupce Josef Kantůrek, místopředseda zdravotní komise kraje poslanec Milan Cabrnoch, zdravotní rada kraje Miroslav Petrik, ředitel krajské záchranné služby Robert Zelenák a poradce hejtmana Luděk Rubáš. Zdravotníci byli zastoupeni prezidenty dvou komor, lékařské a stomatologické, pány Rathem a Pekárkem, předsedy odborných společností praktických lékařů pro děti i pro dospělé Cabrnochovou a Brejníkem, předsedou Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Neugebauerem, místopředsedkyní Sdružení praktických lékařů ČR Uhrovou, předsedou Sdružení smluvních lékařů Tautermannem.

Zastoupeni byli i lékárníci zastoupení dr. Krpálkem, soukromí gynekologové dr. Dvořákem, přítomni byli i představitelé města Mělníka a ředitel Mělnické nemocnice dr. Galský, který poskytl pro jednání prostory.
Úvodem jednání byla informace o převzetí zřizovatelské funkce nad podstatnou kapacitou lůžkových zařízení v kraji Krajským úřadem. Součástí změn, které je kraj připraven bezodkladně realizovat, je i odvolání všech ředitelů těchto nemocnic.

Představitelé kraje se v nelehké situaci, kterou jistě řešení dlouho vládou neřešené situace v lůžkové péči přinese, spoléhají na podporu poskytovatelů ambulantní péče. Je zřejmé a správné, že základním pilířem poskytování péče v kraji jsou lékaři primární péče. V souladu s tezemi krajské zdravotní politiky je v zájmu kraje primární péči podporovat. Stejně tak bude kraj podporovat i ambulantní péči, která je správnou alternativou péče lůžkové. Důležitou úlohu zvláště při restrukturalizaci nemocnic sehrává záchranná služba.

Jednotliví účastníci schůzky se v několikahodinové diskusi vyslovili k otázkám zdravotnictví v ČR, k otázkám vztahujícím se ke zdravotnictví ve středočeském kraji. V diskusi jsme zmínili i problémy, na které se soustředí jednotlivé organizace zdravotníků. Řada diskutujících se vyjádřila nesouhlasně k stávající nekoncepční politice vlády pro zdravotnictví.

Schůzka měla kladný ohlas, všichni ji chápeme jako mezník, od kterého by měla pokračovat spolupráce zdravotnických organizací s krajem na kvalitativně vyšší úrovni. Jsem si jist, že toho bude zapotřebí.


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003