Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
Z DENÍKU POSLANCE

Volby v Lotyšsku

MUDr. Milan Cabrnoch, 6. října 2002

Informace o zahraniční cestě


V Lotyšské republice, jedné ze tří pobaltských republik, které byly řadu let součástí Sovětského svazu, proběhly v sobotu 5. října 2002 volby do parlamentu. Jako člen české delegace Parlamentního shromáždění Rady Evropy jsem se těchto voleb zúčastnil jako pozorovatel.

Riga, Lotyšsko, 5. října 2002

Dočasný výbor pro pozorování voleb v Lotyšsku měl 6 členů z Švédska, Azerbajdžánu, Velké Británie, Dánska a České republiky. Předsedou výboru jsme zvolili lorda Russel- Johnstona, člena horní sněmovny britského parlamentu.

Na obědě s lordem Russel-Johnstonem

Lotyšsko má 2 400 000 obyvatel. Lotyšský parlament má jednu komoru a v ní 100 poslanců. Volební systém je poměrný, volí se v pěti volebních krajích. Volební strana musí získat nejméně 5% (v součtu všech volebních krajů) aby získala křesla v parlamentu.

V těchto parlamentních volbách kandidovali kandidáti dvaceti stran a hnutí.

Práce výboru započala úvodním setkáním ve čtvrtek 3. října večer. V pátek jsme se seznámili s předsedou ústřední volební komise a jeho spolupracovníky. Dále jsme se setkali v představiteli mise OBSE, která měla za úkol pozorovat situaci v Lotyšsku v době před volbami. Šéf mise pan Gerald Mitchell nás seznámil s výsledky pozorování.

Velmi poučné a informativní bylo setkání se stávajícími členy lotyšského parlamentu. Zástupci jednotlivých stran nás seznámili se svým, v některých momentech samozřejmě protichůdným, názorem na nadcházející volby a volební kampaň. Překvapivé bylo, že všichni politici chválí média za jejich nestrannost a vyvážené zpravodajství.

Páteční odpoledne jsme věnovali pracovnímu setkání s představiteli médií, s představiteli nevládních organizací a nakonec příjemné poradě s velvyslanci členských zemí Rady Evropy, které uspořádal velvyslanec Litevské republiky v Lotyšsku.

Volby v Lotyšsku jsou neobvyklé tím, že v jednotlivých volebních okrscích a krajích nevznikají před volbami žádné seznamy voličů. Lotyšský volič může volit v kterékoli volební místnosti po celé zemi nebo dokonce ve třiceti pěti volebních místnostech v zahraničí, převážně na velvyslanectvích. Při příchodu do volební místnosti prokáže volič své občanství platným lotyšským pasem. Provede volbu a do jeho pasu členové volební komise zaznamenají, že již volil - tedy nehrozí nebezpečí, že by mohl někdo volit vícekrát.

Volební právo je tedy vázáno na občanství, které se prokazuje lotyšským pasem. Velmi živá je otázka volebního práva ruské menšiny (cca 22% obyvatel). K získání občanství je třeba předložit žádost a prokázat znalost lotyšského jazyka, historie a hymny. Někteří kritici vytýkají stávající úpravě nespravedlnost, jiní dokládají, že prostor k získání občanství je dostatečný.

V sobotu 5. října 2002, v den voleb, jsme se rozdělili do tří skupin a vyjeli do jednotlivých volebních místností pozorovat průběh voleb. Skupina, ve které jsem byl já, navštívila celkem sedm volebních místností, z toho čtyři v hlavním městě Rize, dva v menším městě a jeden na venkově.

ve volební místnosti

Prvním poznatkem byla velká účast voličů, do všech volebních místností proudili občané nepřetržitým proudem a v některých byla dopoledne značná fronta. Volby vnímají občané v Lotyšsku jako slavnost a také tak k nim přistupují.

Během celého dne, který jsme končili ve volebním okrsku v Rize po deváté hodině večerní při sčítání hlasů, jsme nenarazili na žádný závažný problém.

sčítaní odevzdaných volebních lístků

V neděli dopoledne dočasný výbor vyhodnotil svou práci a na tiskové konferenci se svými závěry seznámil veřejnost. Zpráva výboru bude přednesena na plenárním shromáždění Rady Evropy v lednu 2003.


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003