Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
Z DENÍKU POSLANCE

Přijetí členů sdružení ROSKA

MUDr. Milan Cabrnoch, 13. září 2002

Informace o setkání

V pátek 13. září 2002 jsem se v přestávce jednání Poslanecké sněmovny setkal s představiteli sdružení ROSKA. Toto sdružení, jehož jsem čestným členem, sdružuje občany postižené roztroušenou sklerózou. Sdružení, které patří mezi aktivní a schopné organizace pacientů, se zabývá vzájemnou pomocí pacientů se stejným onemocněním.

ROSKA je členem mezinárodní organizace sdružující jednotlivé národní organizace pacientů s roztroušenou sklerózou. Existuje velmi čilá a funkční mezinárodní spolupráce těchto organizací.

Důvodem pátečního setkání byl příjezd pana Ralpha Dixona a paní Fionnualy Livingstonové, občanů Austrálie. Pan Ralph Dixon se se svou přítelkyní rozhodl uspořádat zcela mimořádnou akci. Sám pacientem s roztroušenou sklerózou projíždí na motocyklu ze Sydney do Londýna. Cestou projíždí několik desítek států Asie a Evropy.

Smyslem akce We ride for MS (jedeme pro roztroušenou sklerózu) je především upozornit na existenci této závažné chronické nemoci a na potřeby pacientů, kteří jí onemocněli. Nemenší význam má akce pro pacienty samé, které svou cestou pan Ralph Dixon přesvědčuje o tom, že i s roztroušenou sklerózou lze plnohodnotně a aktivně žít.

Strávili jsme společně příjemnou hodinu, pan Ralph Dixona mne seznámil s dosavadním průběhem své cesty a s dalšími plány. Popřál jsem oběma cestovatelům šťastné zakončení cesty a poděkoval jim za jejich přínos především pro nemocné s roztroušenou sklerózou.

Slavnostní oběd v PSP 13. září 2002


Ralph Dixon a Fionnuala Livingston


 

Související:

 
 

We Ride for MS

Unie ROSKA Česká republika

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003