Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
Z DENÍKU POSLANCE

Den poslance MUDr. Milana Cabrnocha v Jihlavě

MUDr. Milan Cabrnoch, 13. března 2002

informace

Shromáždění delegátů AČMN

Na pozvání vedení Asociace českých a moravských nemocnic jsem se zúčastnil jednání Shromáždění delegátů AČMN v Jihlavě.

V AČMN jsou sdruženi ředitelé nemocnic a dalších zařízení. Tématem jednání bylo především navyšování mezd ve zdravotnictví, zajištění zdrojů potřebných na toto navyšování a kriminalizace vedení nemocnic.
Ředitelé nemocnic poukázali na rozpor mezi příjmy nemocnic a jejich náklady, především v souvislosti s rozhodnutím vlády o plošném skokovém zvýšení mezd. Většina zdravotnických zařízení v tuto chvíli nemá zajištěny dostatečné zdroje pro vládou stanovené navýšení mezd.

Ve svém vystoupení jsem se pokusil shrnout některé důvody stávajících problémů.
Cíl reformy zdravotnictví v České republice nebyl dosažen. Cílem totiž bylo (a podle mne stále zůstává) oddělení zdravotnictví od státní byrokracie.

Podařilo se oddělit finance určené pro zdravotnictví alespoň z větší části od státního rozpočtu, a to zavedením veřejného zdravotního pojištění.

Zvláště v oblasti nemocniční péče však další reformní změny chybí. Velká část nemocnic zůstává státní. O výši pojistného rozhoduje stát. Stát, resp. vláda, rozhoduje o tom, co je z pojištění hrazeno a v jakých cenách. Stejně tak vláda rozhoduje o výši platů. O oddělení od státní byrokracie tedy nemůže být ani řeč.

Zákoník práce, v podobě, ve které byl prosazen vládní sociální demokracií na objednávku odborů dává zvláště ve zdravotnictví odborářům do ruky nástroj, kterým mohou snadno vydírat ředitele nemocnic a brát si za rukojmí pacienty. Tímto nástrojem je omezení přesčasové práce. Opakovaně se vracíme k tomu, jakou chybou byla podpora zákoníku práce ze strany lidovců a především Unie svobody.

Nařízení vlády, kterým sociální demokraté krátce před volbami skokově zvyšují platy lékařů jako předvolební tah, působí problémy nejen ředitelům nemocnic. Ti, kdo na předvolební popularitu vlády doplatí, jsou pacienti nemocnic. Nemocnice musí hledat zdroje pro zvýšení platů v prostředcích určených na poskytování zdravotní péče, omezí investice, nakoupí méně zdravotních prostředků a léků a možná dokonce ošetří i méně pacientů.

Ministr zdravotnictví naslouchá více radikálním minoritním odborům než ředitelům nemocnic. Ze strany LOK a ČLK se mu za to pochopitelně dostává mnoha pochval. Podle mého názoru je vstupování politiků do kolektivního vyjednávání před jeho ukončením nepřijatelné. Vyhrožování ředitelům kontrolami nebo kriminalizací jen chyba, která dopadne na nemocnice, jejich pacienty i další zaměstnance.

Nemohu souhlasit s postupem, kdy pokud ředitel nemocnice nevyhoví požadavkům LOK, bude pod nátlakem, budou v jím řízené nemocnice podrobeny kontrole a bude poslán "do tepláků". Na jeho místo potom LOK navrhne nového ředitele, který bude mít "důvěru zaměstnanců", což se projeví tím, že vyhoví bez reptání jejich požadavkům.

Závěrem chci zdůraznit, že v žádném případě nejsem proti zvyšování platů zdravotníků. Odměna za jejich práci neodpovídá v řadě případů jejich oprávněnému očekávání. Platy zaměstnanců však musí odpovídat na jedné straně možnostem zdravotnického zařízení, a na druhé straně kvalitě práce, kterou daný pracovník odvádí. Je třeba, aby skutečně dobří a potřební lékaři, sestry a další zdravotníci byli odměňováni mnohem lépe než doposud. K tomu je však nutné dát ředitelům nemocnic dostatečný prostor.

poznámka: usnesení Shromáždění delegátů AČMN si můžete stáhnout zde.

viz články ze Zdravotnických novin:
Transformace zdravotnictví se zastavila
Řada českých nemocnic je prý na hranici úpadku
Nemocnice žádají Fišera o víc peněz
Fišer na jednání nemocnic nepřijel
Cabrnoch: Na celoplošné navýšení mezd doplatí pacienti
Ministr zdravotnictví Bohumil Fišer společně s lékaři "tunelují" nemocnice

Krajský úřad Kraje Vysočina

V rámci své návštěvy Jihlavy jsem se setkal s představiteli Rady Kraje Vysočina, a to zástupcem hejtmana panem Milošem Vystrčilem a radní paní Martinou Matějkovou. Projednávali jsme problematiku přechodu kompetencí na kraje, především v sociální a zdravotní oblasti. Věnovali jsme se i probíhajícímu jednání o ukončení činnosti okresních úřadů a vznikem tzv. pověřených obcí. Shodli jsme se na potřebě dobré komunikace mezi zastupiteli krajů a Parlamentem.

ODS Jihlava

Krátce jsem navštívil kancelář oblastního sdružení Občanské demokratické strany v Jihlavě a poslaneckou kancelář poslance ODS MVDr. Jaroslava Pešána v Jihlavě. Během krátké tiskové konference jsem uvítal možnost setkání s představiteli regionálních médií v Jihlavě.


Záchranná služba Jihlava

Na závěr mé návštěvy v Jihlavě jsem v doprovodu pana vicehejtmana Vystrčila a paní radní Matějkové navštívil Územní středisko zdravotnické záchranné služby v Jihlavě.

V doprovodu pana ředitele MUDr. Sedláka jsem se seznámil s opravdu velmi pěknou budovou i s prací záchranné služby. Mohl jsem viděl práci dispečinku a prohlédnout si i vybavení záchranné služby včetně letecké záchranné služby.
Jedním z podstatných problémů záchranné služby v Jihlavě je neodůvodněné administrativní omezení zásahů letecké záchranné služby pouze na denní dobu. Byl jsem ujištěn, že letecká ZZS v Jihlavě má všechny předpoklady pro poskytování nepřetržité služby, tedy že je plně připravena létat i v noci. Pan ředitel Sedlák mne seznámil i se skutečnostmi, které jsou dostatečný důvodem k nočním letům. K problematice letecké ZZS v Jihlavě jsem se v Parlamentu vyjadřoval již dříve a budu v tomto úsilí pokračovat.

Závěrem chci alespoň touto cestou poděkovat všem, se kterými jsem se v Jihlavě setkal, kteří si udělali na setkání se mnou čas a pomohli mi v mé práci. Rád se do Jihlavy brzy vrátím.


 

Související:

 
 

Internetové stránky Asociace českých a moravských nemocnic

Insternetové stránky ODS kraje Vysočina

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003