Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
Z DENÍKU POSLANCE

Jednání představenstva České lékařské komory v Kolíně

MUDr. Milan Cabrnoch, 13. února 2002

Informace

Ve středu jsem se na pozvání předsedy Okresního sdružení České lékařské komory v Kolíně zúčastnil jednání představenstva ČLK v Kolíně. V zasedací místnosti v nemocnici jsme diskutovali především o dvou tématech.

První z nich byla představa o koncepci zdravotnictví ve Středočeském kraji. Představil jsem kolegům svou představu a názory, které znám z jednání Komise pro zdravotnictví a sociální politiku Středočeského kraje. Kolínská nemocnice hraje v této představě spolu s nemocnicemi v Kladně, Příbrami a Mladé Boleslavi klíčovou rokli. V souvislosti s představou o dalším rozvoji nemocniční péče v kraji jsme se dotkli jak dalšího vývoje okolních nemocnic, tak očekávání spojených s rozvojem průmyslové zóny Kolín sever.

Druhá skupina otázek se vztahovala k problematice dalšího vývoje zdravotnictví obecně. Shodli jsme se na nezbytnosti pokračování reformy, na potřebě většího zapojení pacienta do rozhodování a odpovědností. Potřeba určité redukce akutní lůžkové péče a koncentrace služeb s důrazem na jejich kvalitu je zřejmá každému. Hovořili jsme i o privatizaci zdravotnických zařízení, o spoluúčasti pacienta a o dalších často diskutovaných otázkách.

Z celého setkání jsem měl velmi dobrý pocit. Je samozřejmé, že ne na vše máme stejný názor, ale přesto je pro moji práci takováto zpětná vazba s kolegy z praxe mimořádně cenná. Děkuji za pozvání a rád je přijmu znovu.


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003