Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
Z DENÍKU POSLANCE

Kulatý stůl OSPLD

MUDr. Milan Cabrnoch, 6. února 2002

Informace

Na pozvání Odborné společnosti praktických dětských lékařů jsem se zúčastnil kulatého stolu s představiteli praktických lékařů pro děti a dorost a Pediatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Tématem jednání kulatého stolu byla koordinace mezi zúčastněnými subjekty. Všichni se shodli na tom, že je nezbytné, aby zdravotní péči dětem ve všech případech poskytovali dětští lékaři s odpovídající kvalifikací. Myšlenka rodinného lékaře nemá v odborné pediatrické veřejnosti podporu a jeví se být pouze nouzovým řešením v krajním případě nedostatku kvalifikovaných dětských lékařů. Dále odborníci diskutovali o problémech postgraduálního vzdělávání dětských lékařů.

Kulatý stůl byl cennou akcí, první tohoto druhu a mé poděkování patří těm, kdo tuto přínosnou akci zorganizovali. Dík i za pozvání.


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003