Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
Z DENÍKU POSLANCE

Návštěva OLÚ na Pleši

MUDr. Milan Cabrnoch, 11. prosince 2001

Informace

V úterý 11. prosince 2001 jsem spolu s paní poslankyní Evou Dundáčkovou navštívil Odborný léčebný ústav na Pleši. Návštěvy se zúčastnil také starosta obce Nová Ves pod Pleší pan Rada.

Odborný léčebný ústav je zdravotnické zařízení s historií osmdesáti pěti let. V současné době je zaměřen především na léčbu onkologicky nemocných. V ústavu je více jak sto lůžek, a to jak akutních včetně jednotky intenzivní péče, tak pro následnou péči.

Odborný léčebný ústav přešel od 1.10.2001 pod Středočeský kraj a stal se tak jedním ze několika zdravotnických zařízení, jejichž zřizovatelem není stát ani obec, ale kraj.

Paní ředitelka MUDr. Alexandra Aschermannová nás seznámila se současnou situací v ústavu a s plány jeho dalšího rozvoje. V ústavu je poskytována komplexní péče. Zdejší odborníci úzce spolupracují především s pražskými klinickými pracovišti. Probíhá zde také řada vědeckých studií.

Z návštěvy jsem si odnesl velmi dobrý pocit. Setkal jsem se s lidmi, kterým záleží na jejich práci a výsledcích, kteří přistupují k nelehké situaci pozitivně. OLÚ má bezpochyby své místo mezi zdravotnickými zařízeními ve Středočeském kraji i v ČR.


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003