Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
Z DENÍKU POSLANCE

Návštěva města Mělník

Milan Cabrnoch, 19. června 2000

Informace

V úterý 19. června 2001 jsem v rámci svého poslaneckého dne navštívil město Mělník, jehož návštěvu jsem plánoval již delší dobu.

Program schůzek byl zahájen v 10 hodin na ředitelství mělnické nemocnice. Schůzky se zúčastnili: MUDr. Milan Cabrnoch (ODS), místopředseda Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR, senátor za obvod Mělník pan Jaroslav Horák (ODS), ředitel nemocnice pan MUDr. Jan Galský, okresní zdravotní rada pan MUDr. Jan Kozák a zástupkyně okresního úřadu paní Karla Štajncová.

V úvodu se diskutovalo zejména o rodící se koncepci zdravotnictví v rámci Středočeského kraje. Účastníci se shodli na tom, že vznik velké krajské nemocnice v Praze není zřejmě dobrým řešením.

Dále ředitel Galský seznámil účastníky se současným stavem nemocnice, především s obtížemi, se kterými se nemocnice a zejména pacienti potýkají v důsledku rozmístění pracovišť v různých budovách areálu i v nevyhovujících detašovaných pracovištích ve městě.
Řešením tohoto stavu by měla přinést investiční akce dostavby nemocnice kde by měly vzniknout nové operační sály, centrální příjem nemocnice a např. nové rentgenologické pracoviště. Dostavba nemocnice je problémem, neboť zůstává neřešena již od roku 1988. Návštěva byla ukončena exkurzí areálem nemocnice, což nám umožnilo seznámit se s navrhovanou dostavbou přímo na místě.

Odpoledne jsem navštívil Soukromou střední zdravotnickou školu Asocociace Samaritánů v Mělníce. Schůzky se zúčastnila i paní Dagmar Nohýnková (ODS), předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Středočeského kraje. Během diskuse s ředitelem školy panem Mgr.Vladimírem Janovským byla zmíněna především otázka finančních a právních obtíží soukromých škol v ČR. Přesto nás mohl pan ředitel seznámit s mnoha úspěchy, kterých škola dosáhla, například že 90 procent absolventek zůstává pracovat ve vystudovaném oboru všeobecná sestra. Dokazuje to kvalitní přípravu mělnických sestřiček na této škole.

Posledním bodem programu byla návštěva Okresní správy sociálního zabezpečení v Mělníce. Pan ředitel Ing. Zdeněk Melichar mě nejdříve seznámil s prací úřadu, zejména s problémem obtížného získávání kvalifikovaných pracovníků. Dozvěděl jsem se také jak OSSZ Mělník plní své úkoly na úseku nemocenského a důchodového pojištění, když výběrovost se blíží téměř stu procent. Dále se pan ředitel Melichar pozastavil nad složitostí výpočtu nemocenského pojištění. Přivítal by zavedení identifikačního čísla účastníka sociálního pojištění i pro osoby samostatně výdělečně činné.

Návštěvu Mělníka jsem zakončil příjemnou procházkou po mělnickém náměstí a procházkou po nábřeží s pěkným výhledem na památnou horu Říp. Děkuji všem zúčastněným za příjemné chvíle strávené v Mělníce.


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003