Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
Z DENÍKU POSLANCE

Projekt HOPE v Havlíčkově Brodě

MUDr. Milan Cabrnoch, 6. června 2001

Informace

Ve středu 6. června jsem se zúčastnil diskuse s účastníky kursu Projektu HOPE – Program "Řízení změn: Posílení role středního managementu v nemocnici". S účastníky podobného kursu jsem se setkal již dříve. Podobná setkání se skupinou aktivních odborníků ve zdravotnictví jsou pro mne mimořádně přínosná. V Havlíčkově Brodě, kde se koná několikadenní kurs, se jako obvykle diskutovalo velmi otevřeně o aktuálních i chronických problémech zdravotnictví. Je zřejmé, že účastníci kursu mají mnohé myšlenky již srovnané a na řadu problémů již mají svůj jasný názor. Budu rád, pokud budou podobné prospěšné projekty pokračovat a velmi rád se budu i dále setkávat s jejich účastníky i organizátory – těm patří nesporně poděkování.

Vznik organizace Project HOPE je spojován s HOPE, první nemocniční lodí mírových dob na světě vůbec. Tato původně válečná loď byla zakoupena po 2. světové válce za symbolickou cenu od americké vlády a přestavěna na nemocnici. Zajížděla do přístavů postižených poválečnou bídou a nemocemi, lidé v přístavech zároveň dostávali zdravotnické školení.

V roce 1958 byla založena zdravotnická nadace Project HOPE - Health Opportunities for People Everywhere - šance na zdraví pro lidi na celém světě, která má v současné době sídlo ve státě Virginia v USA. Project HOPE, působící dnes na všech kontinentech, se zaměřuje především na humanitární pomoc a vzdělávání ve zdravotnictví. Hlavní filozofií nadace je pomáhat lidem tak, aby si byli schopni pomoci sami - s maximálním efektem a dlouhodobě.

V České republice působí Project HOPE již od roku 1991, zaměřuje se zejména na organizování vzdělávacích programů pro pracovníky ve zdravotnictví. V případě živelných katastrof se zapojuje také do koordinace humanitární pomoci (např. při záplavách na Moravě v roce 1997 zajistil Project HOPE vakcínu proti hepatitidě typu A pro 70 000 dětí z postižených oblastí). Jednou za 2 – 3 roky přiváží Project HOPE knižní dar pro lékařské knihovny, nemocnice, vysoké školy v České i Slovenské republice.

Všechny vzdělávací programy organizované Project HOPE jsou koncipovány tak, aby vyškolily budoucí školitele, kteří budou zprvu pod vedením lektorů, později samostatně, dále předávat získané vědomosti a zkušenosti; cílem každého programu je zajistit jeho trvalé fungování.

Mezi dosud nejúspěšnější a v kruzích zdravotnické veřejnosti dobře známé programy patří například:

  • Kurz řízení v českém zdravotnictví pro top managery českých nemocnic
  • Kurz řízení pro střední management českých nemocnic
  • Kurz paliativní péče o onkologicky nemocné (zaměřený na zvýšení kvality života umírajících v terminálním stadiu převážně onkologických onemocnění a na podporu rozvoje hospicového hnutí v České republice),
  • Kurz " Radiodiagnostika karcinomu prsu"
  • Program "Řízení změn: Posílení role středního managementu v nemocnici"
  • Program "Multidisciplinární přístup k problematice nádorového onemocnění prsu"

Program "Řízení změn: Posílení role středního managementu v nemocnici" navazuje na kurz managementu pro top manažery. Cílem programu, jehož 2. ročník byl zahájen v březnu 2001 a bude ukončen v červnu t.r., je zvýšit manažerské schopnosti středního managementu nemocnic, tedy např. lékařů - primářů, vrchních sester, či vedoucích administrativních pracovníků, a přispět tím k větší efektivitě zdravotnických zařízení.

V roce 2001 se programu účastní 20 tříčlenných týmů z nemocnic z celé České republiky. Členové týmu pocházejí z jedné nemocnice, ale z různých oddělení. Další podmínkou přijetí do programu bylo zvolení si tématu projektu, vycházejícího z aktuálních potřeb dané nemocnice, na kterém týmy v průběhu modulů chtějí pracovat, zahrnout do něj poznatky získané v kurzu a poté jej uvést do praxe.

Program se skládá ze vzdělávací části a z části, kdy účastníci pracují na projektech. Každý modul má jednotnou strukturu: přednáška, případová studie, cvičení (řešení problému) a prezentace výsledků.
Přednášejícími v programu jsou jak američtí lektoři, tak odborníci čeští. Program se nesnaží importovat americká řešení do českých poměrů, jeho obsah je uzpůsoben tak, aby odpovídal českým problémům.

Poslední modul programu navštívil pan poslanec MUDr. Milan Cabrnoch, který převzal záštitu nad programem. Po skončení vzdělávací části proběhla diskuse, ve které pan poslanec seznámil účastníky se svým pohledem na hlavní problémy současného zdravotnictví.

V případě dotazů, prosím kontaktujte:

PhDr. Helena Jungová, ředitelka
Andrea Pešková, Bc, project manager
Timothy M. Empkie, MD, MPH, regionální ředitel

Project HOPE-Česká republika, o.p.s.
c/o Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48
Praha 10, 100 42
Tel.: 02-6708 2554, 0603 181 842
Fax.: 02-6708 2554
E-mail: projhopecz@compuserve.com


 

Související:

 
 

Internetové stránky: Project HOPE Česká republika

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003