Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
Z DENÍKU POSLANCE

3. celostátní sjezd Sdružení soukromých gynekologů ČR v Brně

MUDr. Milan Cabrnoch, 27. května 2001

Informace

V neděli 27. května 2001 jsem se zúčastnil jako pozvaný host 3. celostátního sjezdu Sdružení soukromých gynekologů ČR v Brně.

V krátkém vystoupení v rámci panelu pozvaných hostů, kde jsem byl jediným zástupcem Parlamentu, jsem informoval přítomné o některých legislativních aktivitách ve zdravotnictví.
V tomto volebním období se podařilo přijmout ve sněmovně novou právní úpravu problematiky léků, zdravotních prostředků, ochrany veřejného zdraví a lázeňství. V těchto oblastech je naše úprava plně kompatibilní s požadavky Evropské Unie.

Novela zákona č. 20/1966 Sb., kterou jsem předkládal spolu s poslancem Rostislavem Čevelou, řeší otázky zdravotnické dokumentace, zdravotních registrů a zdravotnické statistiky. Tato novela byla již přijata sněmovnou a nyní ji vrací znovu do sněmovny senát s návrhem několika technických změn.
Před projednáváním je další novela, která zavede v případě přijetí povinnost zdravotních pojišťoven informovat registrující lékaře o tom, jakou péči pojišťovna uhradila jimi registrovaným pojištěncům. Toto zpřísňující opatření si klade za cíl zlepšit hospodaření s veřejnými prostředky zdravotního pojištění.
Připravují se zákon o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání, zákon o zdravotní péči, o zdravotnickém zařízení, o veřejné správě ve zdravotnictví a o transplantacích. Podle mnoha reakcí je osud vládních předloh ve sněmovně velmi nejistý.

Diskuse se ani tentokráte nevyhnula neblaze proslulému, a přesto stále přežívajícímu tzv. paragrafu poslankyně Fišerové, podle kterého bráníme občanům, aby si za své peníze k péči hrazené z pojištění přikoupili další, z pojištění již nehrazenou službu. Slíbil jsem, že se znovu pokusíme tento nesmysl z českého práva odstranit - věřím, že tentokrát již poslanci Unie svobody a lidové strany nebudou proti. Je evidentní, že zákon o veřejném zdravotním pojištění potřebuje zásadně novelizovat.

Se zájmem jsem se seznámil se stanovisky představitelů Koalice ambulantních lékařů k připravovaným zákonům i k vývoji plateb z veřejného zdravotního pojištění. Souhlasím s názorem prezidenta stomatologické komory dr. Pekárka, podle kterého stále více byrokratických předpisů komplikuje a omezuje podnikání, kterým je i poskytování zdravotní péče a souvisejících služeb.
Skutečným překvapením bylo vystoupení prvního náměstka ministra zdravotnictví MUDr. Michala Pohanky. Na konferenci sdružení, kterého je pan náměstek sám také členem(!), potvrdil zájem rozdělit fondy zdravotního pojištění na lůžkový a ambulantní a udržovat rovnoměrně jejich relaci. Ještě více mne překvapilo prohlášení o nadbytečnosti lůžkových kapacit a potřebě uzavření některých nemocnic. Takové prohlášení je velkým posunem v úvahách ministerstva, neboť ještě před krátkou dobou nejbližší spolupracovník pana náměstka, totiž pan ministr, tvrdil pravý opak.

Přesto, že ze strany pana náměstka Pohanky zaznělo "cílem Ministerstva je spokojený lékař..", kroky pana ministra a jeho spolupracovníků podle mne spíše svědčí pro zájem ministerstva o "spokojeného lékaře - zaměstnance státní nemocnice". K této mé parafrázi se účastníci konference souhlasně vyjádřili potleskem.

Velmi jsem uvítal prohlášení viceprezidenkty České lékařské komory MUDr. Fouskové o její velké nespokojenosti se současnou podobou zákoníku práce. Lékaři z nemocnic podle paní viceprezidentky ČLK chtějí především více peněz za méně práce. Dr. Fouskové se nelíbí, že lékaři - odboráři prosadili do zákoníku práce časové omezení přesčasů, ale stejně pracují ve stejném objemu, pouze pod hlavičkami různých zaměstnavatelů. O problematice přesčasů a zákoníku práce není podle paní viceprezidentky v ČLK soulad.

Konference Sdružení soukromých gynekologů ČR probíhala jako tradičně s velkou elegancí. Nikoho již nepřekvapil bohatý odborný i společenský program. Klid při jednání a značný nadhled a pochopení jsou pro sdružení a jeho vedoucí představitele již samozřejmostí. Rád jsem se shromáždění zúčastnil a velmi rád přijedu i příště. Vážím si těch, kdo mají odvahu a odpovědnost své problémy řešit aktivně a jsou otevřeni komunikaci. Děkuji za pozvání.


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003