Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
Z DENÍKU POSLANCE

DOMOV - projekt chráněného bydlení Nebužely

MUDr. Milan Cabrnoch 11. května 2001

Informace

Velmi zajímavý projekt se uskutečňuje v krásné obci na Kokořínsku. Občanské sdružení Zahrada ve spolupráci s obcí Nebužely (okres Mělník, Středočeský kraj) pracuje na přeměně nevyužívané budovy evangelické fary na domov s chráněným bydlením. Domov bude sloužit pro trvalé bydlení pro osm mentálně postižených obyvatel.

Chráněné bydlení je jednou ze široké nabídky sociálních služeb. Pod trvalým dozorem odborných ošetřovatelů zde budou jeho obyvatelé žít plnohodnotným životem. Klienty jsou dospívající a dospělé osoby a těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Jedná se převážně o klienty, kteří prožili své dětství se zázemím vlastních rodin a jejichž rodiče se rozhodli pro jinou formu, než jakou nabízí státní ústavy sociální péče.

Nové sociální zařízení je nemalým přínosem i pro obec Nebužely. Jednak přinese nová pracovní místa, byť "pouze" pro několik osobních asistentů a domovníka - správce. Současně při rekonstrukci objektu fary vzniká v jeho těsné blízkosti komunitní informační centrum. Toto centrum bude sloužit obyvatelům obce i návštěvníkům. Starosta Nebužel, pan Miroslav Pokorný, předpokládá zřízení veřejné internetové stanice a knihovny. V objektu informačního centra budou probíhat semináře, přednášky, ale i malé kulturní akce.

V pátek 11. května 2001 navštívili Nebužely členka krajského zastupitelstva a předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost paní Dagmara Nohýnková (ODS) a poslanec a místopředseda Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Milan Cabrnoch (ODS). Oba se ve společnosti starosty Nebužel pana Pokorného a jeho zástupkyně paní Jachymstálové a předsedkyně občanského sdružení Zahrada paní Hany Vlčkové seznámili s projektem a stavem jeho realizace.

"Rozvoj nestátních forem sociálních služeb je mimořádně důležitý nejen pro vlastní klienty a jejich blízké, ale pro celou společnost. Alternativa státních ústavů sociální péče může určitým klientům přinést vyšší kvalitu života za vynaložení srovnatelných nebo dokonce i nižších nákladů. Pro celý projekt je mimořádně cenná podpora obce a její samosprávy. Vážím si práce všech, kteří se na projektu podílí. Jsem přesvědčen, že realizace domova a komunitního informačního centra zlepší současně i život obyvatel Nebužel. Celá akce má mou plnou podporu." řekl Cabrnoch.


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003